Today…you Take Care! bij Willems Bouwbedrijf

Today…you Take Care! bij Willems Bouwbedrijf

Publicatiedatum: 11-12-2023

Sinds kort wordt de CARE app ook toegepast bij Willems Bouwbedrijf. Na een korte ‘pilot’-periode op enkele projecten heeft de CARE app in combinatie met de applicatie QS2Field (waarin de meldingen worden afgehandeld) uitvoerders en bouwplaatsmedewerkers handvaten gegeven om meer en beter bezig te zijn met veiligheid. De CARE app heeft de bestaande methode voor het melden van onveilige situaties en incidenten binnen Willems Bouwbedrijf grotendeels vervangen en zal deze op termijn volledig vervangen

Om het doen van meldingen te stimuleren onder de medewerkers, krijgt op de projecten van Willems Bouwbedrijf iedere dag één van de medewerkers de ‘Today…you Take Care!’ kaart, waarmee diegene de opdracht krijg om die dag een melding te doen van een positieve observatie of een gevaarlijke situatie. Want als je goed oplet, kom je altijd wel ergens een goed voorbeeld tegen, of juist iets wat beter kan of moet op het gebied van veiligheid.

Deze aanpak is een heel goed voorbeeld van hoe medewerkers actief betrokken kunnen worden bij het verbeteren van veiligheid op de werkplek. Dit voorbeeld is dan ook opgepakt en vertaald naar een universeel toepasbare ‘Today…you Take Care!’ kaart voor andere business units binnen Ballast Nedam. De kaart bevat 4 talen en is desgewenst uit te breiden met meer talen.

Met de CARE app kan iedereen meldingen doen van positieve observaties, onveilige situaties en/of incidenten. Op de projecten van de business units waar de CARE app wordt ingezet, zijn collega’s gekoppeld aan diverse rollen, zodat zeker gesteld wordt dat meldingen snel en vakkundig worden opgepakt.