Uitbreiding supermarkt Aldi Blerick

Uitbreiding supermarkt Aldi Blerick

Publicatiedatum: 02-03-2024

De gewenste ontwikkeling bestaat uit de uitbreiding van de reeds bestaande supermarkt juridisch-planologisch te regelen in een bestemmingsplan. Door de uitbreiding is de supermarktvestiging geoptimaliseerd en toekomstbestendig gemaakt. 

De voorgaande indeling van de winkel was verouderd en sloot niet aan op de wensen van de huidige consument. Er kan nu worden voorzien in het beter kunnen uitstallen van het huidige, hedendaagse assortiment. De winkelruimte kan beter worden ingedeeld en tevens toekomstbestendiger zijn. De supermarkt vervult op deze locatie een belangrijke verzorgende functie richting diverse wijken en een deel van het omliggende gebied.

Het winkeloppervlak van de supermarkt zal toenemen met 309 m2. Het totale winkelvloeroppervlak komt hiermee op circa 1.063 m2. Het totale brutovloeroppervlak van de supermarkt komt door de uitbreiding uit op 1.523 m2.

Naast de verplaatsing van de supermarkt wordt ook het openbaar gebied ten oosten van de supermarkt aangepast. Het parkeerterrein ten noorden wordt uitgebreid richting het zuiden en het voetbalveld wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen plek in de buurt van de huidige plaats. De Burgemeester Coenegrachtstraat komt te vervallen en wordt heringericht voor langzaamverkeer. Er wordt ter plaatse enkel een ontsluiting voor de bevoorradingsvrachtwagen mogelijk gemaakt.